Finanční poradenství | Moneto.cz
Moneto >> Finanční poradenství

Finanční poradenství

Jedná se o komplex služeb související se zprostředkováním financování, jako např. přímé vstupování do jednání s finančními institucemi, převzetí přípravné fáze, tvorba dokumentace, návrhů a optimální struktury financování.sss

Poradenství v rámci výběru a zprostředkování nového financování

Na základě analýzy navrhneme optimální způsob financování dané potřeby klienta, přebíráme za klienta jednání s finančními institucemi a zajišťujeme klientovi výběr ze 2 – 3 nejvýhodnějších nabídek.

Optimalizace stávající struktury financování

Na základě analýzy stávající formy financování navrhneme efektivnější strukturu financování. Za klienta přebíráme jednání s finančními institucemi a zajišťujeme klientovi 1 – 2 výhodnější formy financování.

Restrukturalizace

Klienti využívají zejména v momentě, kdy se dostanou do bonitních problémů a s tím souvisejících dopadů na stávající formy financování. Přebíráme komunikaci se stávajícím financiérem / financiéry a zajišťujeme řešení situace, tak aby klient byl schopen pokračovat v podnikání i ve zhoršených ekonomických podmínkách.

Poradenství při koupi/ prodeji společnosti

Zajišťujeme kompletní servis, know how a potřebné profese při koupi či prodeji podniku. Spolupracujeme s renomovanými specialisty z jednotlivých oborů, které se podílejí na těchto transakcích (právníci, znalci, auditoři, atd.)

Administrace

Zajistíme profesionální přípravu dokumentace pro jednotlivé poptávky financování.

Outsourcing finančních služeb

Jedná se o externí zajištění činností spojených s finančním řízením firmy. Klienti většinou kombinují s poradenstvím a zprostředkováním financování.