Provozní financování | Moneto.cz
Moneto >> Provozní financování

Provozní financování

Využívá se k financování provozních potřeb klienta (na pokrytí zdrojů potřebných na nákup zboží, mateiálu, služeb..,). Jedná se o krtytí finančních potřeb krátkodobého charakteru, zpravidla do 1 roku.

Výhody

  • překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků na provozní kapitál
  • flexibilní čerpání – možné individuálně přizpůsobit podle klientových potřeb (jednorázové, postupné)
  • vytvoření individuálního splátkového kalendáře
Factoring

Je určen zejména k financování provozních potřeb klienta, např. financování materiálu, energií, mezd potřebných k realizaci zakázky, obchodní či výrobní.

Výhodou oproti provoznímu úvěru je rychlost poskytnutí požadovaných peněžních prostředků a možnost využití pro nebonitní nebo nově založené společnosti.

Zajištění:

Pohledávky vzniklé z dodávky výrobků, zboží či služeb se splatností do 180 dnů.

Leasing

Umožňuje pokrýt potřebu peněz na pořízení nových a ojetých osobních a dodávkových automobilů, autobusů a nákladních automobilů, strojů a technologií, stavební techniky, zdravotnické techniky a sportovní techniky.

Zajištění:

Konkrétní pořizovaná investice (auto, stroj, technologie…)

Provozní úvěr

Je určen zejména k financování provozních potřeb klienta, např. financování materiálu, energií, mezd potřebných k realizaci zakázky, obchodní či výrobní.

Zajištění:

Bankovní úvěry: bonita klienta, obrat na účtu, nemovitost a/nebo pohledávky

Nebankovní úvěry: nemovitost