Investiční financování | Moneto.cz
Moneto >> Investiční financování

INVESTIČNÍ FINANCOVÁNÍ

Využívá se k financování investičních potřeb klienta. Předmětem úvěrování jsou nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů a další investice. Jedná se o krytí potřeb dlouhodobého charakteru, zpravidla delší než 1 rok.

Výhody

  • překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na investice
  • přizpůsobení splatnosti potřebám klienta – možnost krátkodobého (do 1 roku), střednědobého (1 až 5 let) i dlouhodobého (5 až 25 let) úvěru
  • individuální čerpání úvěru, jednorázové nebo postupné
  • vytvoření vhodného splátkového kalendáře pro splácení úvěru – pravidelný nebo nepravidelný, možnost jednorázového splacení
Leasing

Je forma dlouhodobého financování nemovitostí. Je výhodný zejména pro firmy, neboť daná nemovitost není v jejich majetku, ale mají ji pouze pronajatu z leasingové společnosti. Také je nespornou výhodou že firma nemusí hradit obrovský vstupní náklad na pořízení staré nebo výstavbu nové nemovitosti. Leasingová společnost se dokonce může postarat o vedení stavby a vše potřebné.

Zajištění:

Nově zkolaudované nemovitosti, starší nemovitosti nebo i rekonstrukce, nemovitosti zatížené zástavním právem, provozní a výrobní objekty, obchodní objekty, administrativní budovy, pozemky atd.

Financování nemovitostí

Jedná se o dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí. Doba splatnosti může být až 20 let a je zpravidla poskytován s pevnou úrokovou sazbou stanovenou na 1 rok nebo 5 let. Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek nebo na základě individuálního splátkového kalendáře. Lze jej poskytnout do výše 70 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění.

Projektové financování

Projektové financování je financování samostatného projektu, kde poskytovatel úvěru důvěřuje cash flow a příjmům tohoto subjektu jako zdrojům, z kterých bude splácen úvěr, a aktivům daného subjektu jako zajištění úvěru. Financování může být poskytnuto standardním společnostem nebo pro projekt speciálně založenému subjektu, často nazývaného jako SPV z anglického Special Purpose Vehicle.  Je důležité zmínit, že projektové financování je primárně zaměřeno na řešení větších, specifických transakcí, jež vyžadují sofistikovaný přístup na projektové bázi.

Zajištění:

Při čistě projektovém přístupu, zajištění splácení financování přijaté projektovou společností respektuje skutečnost omezených závazků investorů, a tak se zajištěním stávají obvykle veškerá aktiva financovaného projektu. Celkové zajištění se tvoří vždy s ohledem na konkrétní projekt a to tak, aby respektovalo jeho komerční a ekonomickou povahu.