Ostatní produkty | Moneto.cz
Moneto >> Ostatní produkty

Ostatní produkty

 

Vždy se snažíme přizpůsobit požadavkům našich klientů. Kromě standardních produktů krátkodobého nebo dlouhodobého financování jsme schopni modelovat řešení, přesně na míru potřeb daného podnikání.

Forma a účel těchto produktů záleží na konkrétních případech a nelze je přesně produktově specifikovat.

Může se jednat např. o financování mezinárodního obchodu, syndikované úvěry, odkup pohledávek atd.     

Financování mezinárodního obchodu

Jedná se o financování a zajištění rizik spojených s dovozem a vývozem výrobků, zboží a služeb. Řešení v této oblasti je přizpůsobeno konkrétním požadavkům klienta a povaze daného obchodu. 

Aranžmá syndikovaného úvěru

Jedná se o speciální kategorie úvěru.Aranžér na základě mandátu k financování dlužníka,formuje skupinu věřitelů. Využíváno je zejména, kdy bilaterální financování svým objemem přesáhne možnosti jednoho věřitele. Dlužník a věřitelé uzavírají jednu smlouvu o úvěru, práva a povinnosti věřitelů jsou od sebe odděleny a na sobě nezávislé, po zformování syndikátu věřitelů je vybrána obvykle jedna banka, která bude působit jako administrátor (agent) syndikovaného úvěru