Produkty a služby | Moneto.cz
Moneto >> Produkty a služby

Produkty a služby

  • Akvizice firem – nákup na vlastní IČ a následná správa s cílem zajistit reálný růst těchto firem. Investiční horizont je 4 – 7 let.
  • Private equity financování – poskytování chybějícího vlastního kapitálu investorům, kteří mají možnost nakoupit firmu splňující naše výběrová kritéria, ale nemají dostatek zdrojů k zaplacení kupní ceny.
  • Zajištění akvizičního financování – zajištění zdrojů na úhradu kupní ceny z bankovních či nebankovních zdrojů
  • Zprostředkování akvizice – v případě, že poptávka nesplňuje naše výběrová kritéria.
  • Zprostředkování financování – v případě, že se nejedná o akvizici, jedná se zejména o investiční a projektové financování a financování výroby.
  • Poskytování úvěrů zajištěných bonitní nemovitostí
  • Poradenství - poradenství v oblasti zvýšení efektivity fungování výrobních a obchodních organizací a podporu dosahování cílů. Specializujeme se na implementaci optimalizovaných modelů, rozvoj manažerů v důležitých kompetencích na všech úrovních řízení a na rozvoj a zdokonalování pracovníků.