Produkty | Moneto.cz
Moneto >> Produkty

PORTFOLIO FINANČNÍCH PRODUKTŮ

Pro klienty zajišťujeme veškeré dostupné produkty na trhu, které může podnikatel nebo firma použít pro řešení svých potřeb v oblasti financování podniku.

Řešíme klientům potřeby v oblasti financování krátkodobého charakteru, většinou jde o případy, kdy firma potřebuje překlenout nedostatek peněz na svůj každodenní provoz. Jedná se zejména o řešení následujících oblastí:

• klient potřebuje profinancovat stávající či nové zakázky
• klient potřebuje pořídit zásoby či materiál
• klient potřebuje uhradit lhůtné i polhůtné závazky
• klient potřebuje řešení v oblasti dlouhých splatností svých pohledávek nebo jejich polhůtnost
• klient potřebuje pořídit stroj, technologii nebo vybavení své provozovny

 

Řešíme klientům potřeby v oblasti dlouhodobých investic. V tomto případě jde o financování vzniku, rozvoje, modernizace či restrukturalizace podnikání klienta. Jedná se zejména o řešení následujících oblastí:

• klient potřebuje pořídit budovy, výrobní prostory
• klient potřebuje pořídit větší technologické celky
• klient potřebuje profinancovat nový projekt, nové podnikání
• klient potřebuje řešení v oblasti mezinárodního obchodu
• klient potřebuje aranžovat nebo restrukturalizovat syndikovaný úvěr

Provozní financování

Využívá se k financování provozních potřeb klienta (na pokrytí zdrojů potřebných na nákup zboží, mateiálu, služeb..,). Jedná se o krtytí finančních potřeb krátkodobého charkteru, zpravidla do 1 roku.

Nabídka
Investiční financování

Využívá se k financování investičních potřeb klienta. Předmětem úvěrování jsou nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů a další investice. Jedná se o krytí potřeb dlouhodobého charakteru, zpravidla delší než 1 rok.

Nabídka
Ostatní produkty

Jedná se o dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí. Doba splatnosti může být až 20 let a je zpravidla poskytován s pevnou úrokovou sazbou stanovenou na 1 rok nebo 5 let. Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek nebo na základě individuálního splátkového kalendáře. Lze jej poskytnout do výše 70 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění.

Nabídka