O firmě | Moneto.cz
Moneto >> O firmě

O firmě

  • Moneto je investiční a poradenská společnost působící na území České a Slovenské republiky jako alternativní zdroj financování pro inovativní projekty, restrukturalizaci a akvizici malých a středních firem.
  • Moneto zajišťuje firmám na území České Republiky financování ve vybraných bankovních a nebankovních institucích. Tuto službu nabízí vždy jen s přidanou hodnotou, ve formě poradenství, přímého vstupu do jednání se zástupci finančních institucí nebo outsourcingem činností spojených s financováním firmy či přímým vstupem do společnosti.
  • Současně s řešeními v oblasti financování se Moneto zaměřuje na poradenství v oblasti zvýšení efektivity fungování výrobních a obchodních organizací a podporu dosahování cílů.
  • Náš tým odborníků se zavazuje poskytovat včasné a konzistentní rozhodnutí o financování a obchodní politice na základě porozumění plánům a cílům našich klientů.
  • Společně se zákazníkem modelujeme jeho obchodní kontrakt tak, aby byl akceptovatelný i pro finanční instituci či investora.
  • Moneto je schopno zajistit také financování z vlastních zdrojů a to vždy zajištěné bonitní nemovitostí.