Moneto.cz
Moneto >> Úvod
Private Equity a Venture Capital pro SME
Alternativní zdroj financování pro inovativní projekty, restrukturalizaci a akvizici malých a středních firem...
moneto broker
Neplýtvejte svůj drahocenný čas
výběrem vhodného financování vašeho podnikání, my to uděláme za vás, věnujte se svým zákazníků, svému podnikání...
moneto financovani
Umíme pomoci firmám
při navyšování současného financování, optimalizaci stávajícího financování, snižování zadlužení nebo snižování poskytnutých záruk...
moneto pomoc firmam

MONETO - VÁŠ ZDROJ FINANCÍ PRO JAKÉKOLIV B2B TRANSAKCE

Moneto nabízí firmám na území České Republiky pomoc při zprostředkování financování ve vybraných bankovních a nebankovních institucích. Tuto službu nabízí vždy jen s přidanou hodnotou, ve formě poradenství, přímého vstupu do jednání se zástupci finančních institucí nebo outsourcingem činností spojených s financováním firmy.
Službou rozumíme převzetí přípravné fáze, dokumentů, návrhem a vyhodnocením optimální struktury, definicí cílů v oblasti financování, výběr vhodných potenciálních finančních institucí, jejich oslovení, dosažení efektivních parametrů kontraktů. V případě potřeby společně se zákazníkem modelujeme jeho obchodní kontrakt tak, aby byl i pro finanční institucí akceptovatelný.

Náš tým odborníků se zavazuje poskytovat včasné a konzistentní rozhodntí o financování na základě porozumění plánům a cílům našich klientů.
Odlišujeme se od konkurence tím, že aplikujeme řešení, které je založeno na dlouhodobých zkušenostech a specializaci na jednotlivé obory.